Leiderschap

Het Leiderschap-assessment geeft aan op wat voor een manier de kandidaat een leider is. Leiderschap wordt gepositioneerd op 8 dimensies. De twee extreme scores zijn de zakelijke, werkgerichte leider enerzijds en de relationele, op ontwikkeling van mensen gerichte leider anderzijds. Daartussen zijn tal van variaties mogelijk.

In principe is elk van de types acceptabel. Dat wil zeggen er zijn geen goede of slechte profielen. Alles hangt af van wat de onderneming voor ogen heeft.
Het instrument beoordeelt of kandidaat het geschikte leiderschapsprofiel vertoont, en geeft, wanneer dat niet helemaal het geval is, aan hoeveel coaching inspanning moet verricht worden.

    De 8 dimensie die wij onderscheiden in het assessment zijn:
  • Empathie versus zakelijk.
  • Luisteren naar anderen versus uitleggen.
  • Domineerend versus part of the group.
  • Begrijpen van bedrijfsstrategie versus dorgeven van bedrijfsstrategie.
  • Verder kijken versus voor waar aannemen wat je ziet.
  • Een persoon helpen bij zijn ontwikkeling versus een persoon helpen bij zijn taakuitvoering.
  • Communiceren en afstemmen versus praten en overrulen of toegeven.
  • Altijd jezelf zijn versus aanpassen aan situaties.

Het assessment bestaat uit 16 filmpjes van ongeveer 20 à 30 seconde. De vragen worden in paren gesteld de kandidaat wordt steeds gevraagd een keuze te maken tussen twee alternatieven. Daartussen heeft hij vijf keuzemogelijkheden, van ‘helemaal het eerste alternatief, naar ‘helemaal de tweede alternatief’. Deze twee alternatieven vertegenwoordigen steeds andere kenmerken.

In het rapport worden de twee uiterste tegenover elkaar gezet en wordt er visueel weergeven naar welk uiterste de kandidaat het meest neigt.

15 min ±

Neem contact met ons op!

Sluit Menu