Privacy Statement

Inleiding

Powerteam HR Tools, verder te noemen PT, levert haar diensten via haar webshops bijvoorbeeld webshop.powerteam-hrtools.com en shop.powerteam-hrtools.com. PT levert online assessments en verwante producten en diensten via haar webshops,  aan deelnemers, aan opdrachtgevers en via haar partners.

Bedrijf omschrijving

Dit privacy statement geldt voor PT en de daarbij horende webshops, gevestigd aan de Bartelsweg 75, 7311 DJ Apeldoorn in Nederland geregistreerd bij de KvK onder nummer 56647999. Onze functionaris voor de gegevensbescherming is de heer M.C. Stevense. Voor vragen kunt u contact opnemen via 055-526.3815 of privacy@powerteam-hrtools.com.

Doel gegevens

De persoonsgegevens die PT gebruikt zijn het emailadres en de naam van een deelnemer, opdrachtgever of klant. Voor commerciële doeleinden (financiële of juridische relatie) kunnen meer gegevens gebruikt worden, zoals adres, bedrijfsgegevens, e.d. De persoonsgegevens van een deelnemer worden gebruikt voor het versturen van de online assessments. PT heeft niet direct inzicht in de ingevulde gegevens van de deelnemers, hiervoor heeft alleen de functionaris voor de gegevensbescherming rechten. Afhankelijk van de vooraf afgesproken afspraken hebben deelnemer en/of opdrachtgever inzicht in het rapport dat per deelnemer wordt opgesteld.

Ontvangers gegevens

De aard van de opgeslagen gegevens en de ontvanger is afhankelijk van de relatie met PT. PT werkt volgens verschillende structuren:

  1. PT met directe deelnemer.
  2. PT met opdrachtgever: de opdrachtgever meldt deelnemers aan bij PT.
  3. PT met partner: de partner levert de assessments aan opdrachtgever en opdrachtgever meldt deelnemers aan direct bij PT. Partners leveren de producten maar hebben geen inzage in de persoonlijke gegevens van deelnemers van de opdrachtgevers.

Opslagperiode

De persoonsgegevens en de uitslagen/rapporten van deelnemers van de assessments worden gedurende maximaal 6 maanden opgeslagen, zodat de opdrachtgever deze gedurende opnieuw kan opvragen. Na deze periode worden alle persoonlijke gegevens geanonimiseerd: naam, adres, leeftijd, geslacht en alle andere gegevens die aan een persoon kunnen worden gekoppeld. Het enige wat overblijft zijn de ruwe data van de ingevulde assessments die worden gebruikt voor het verifiëren en verbeteren van de kwaliteit van onze producten.

Verplichte gegevens

Gegevens voor het verwerken van elke bestelling worden bij PT opgeslagen. Als u iets bestelt, zijn commerciële gegevens nodig om de bestelling te kunnen bezorgen en u op de hoogte te kunnen houden over uw bestelling. Ook voor eventuele retouren zijn deze gegevens nodig.

Hiervoor verzamelen wij naam, e-mailadres, eventuele adres(sen) voor bezorging en facturering, betaalgegevens en uw telefoonnummer. De gegevens zijn nodig om de overeenkomst uit te voeren die u met PT (of met een van onze partners) hebt gesloten. Op grond van Nederlandse wetgeving moeten wij de gegevens gerelateerd aan elke bestelling 7 jaar bewaren.

In uw account bewaren we ook uw bestelgeschiedenis inclusief gekozen afleveropties.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot u als individu. Denk maar aan uw naam, telefoonnummer, adres of e-mailadres. Maar ook gegevens zoals IP-adres en klantnummer zijn persoonsgegevens. En andere gegevens die uniek zijn voor u.

Beveiliging persoonsgegevens

PT zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Al onze servers bevinden zich op Nederlands of Belgisch grondgebied.

Bewaartermijn persoonsgegevens

PT bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt maximaal 6 maanden, echter niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van de wet is vereist.

Uw privacy rechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG). Als u wilt weten welke persoonsgegevens PT van u verwerkt, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. PT behandelt uw verzoek binnen een redelijke termijn.

Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen (artikel 16 AVG).

U kunt, in een aantal gevallen, vragen om verwijdering of wissing van uw gegevens (artikel 17 AVG).

Wilt u de (digitale) persoonsgegevens die PT van u verwerkt ontvangen, dan kunt u een beroep doen op uw recht op dataportabiliteit (artikel 20 AVG). Dit houdt in dat u uw gegevens verstrekt krijgt in een vorm waarin u deze, mocht u dit wensen, eenvoudig door kunt geven aan een andere organisatie.

Ook kunt u verzoeken om beperking van het verwerken van uw gegevens of daartegen bezwaar maken (artikel 18 en 21 AVG)

Andere externe dienstverleners (Training)

PT schakelt ook andere externe leverancier in voor de levering van producten en diensten. Soms zijn daar ook persoonsgegevens voor nodig. PT deelt alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor de zakelijke opdracht die de externe leverancier voor ons uitvoert. PT verkoopt de gegevens niet aan deze leveranciers. Met alle externe leveranciers heeft PT een overeenkomst waarin is afgesproken wat de leverancier met de gegevens mag doen.

Producten en diensten van externe leveranciers zijn bijvoorbeeld trainingen, boeken, publicaties.

Sluit Menu