Persoonlijke ontwikkelscan

SKU: N/A

Het doel van dit assessment is:

Inzicht krijgen in de ontwikkeling(-smogelijkheden) van een medewerker.

Resultaat:

Een kort en bondig rapport, per medewerker. De informatie in dit rapport gebruik je vervolgens als onderwerp tijdens een ontwikkelgesprek.

163,00

Duur van het assessment:

ca. 45 minuten

Demorapport

Meer weten over deze assessment?

https://powerteam-hrtools.com/content/uploads/2020/11/HR_Powerteam-pictogram-contact2.png

Beschrijving

De functioneringsgesprekken, hoe gaat dit bij jouw organisatie? Worden er alleen onpersoonlijke lijstjes afgevinkt hoe het op het werk gaat? Wordt er ook iets met de uitslag gedaan of staat er iedere keer goed, goed, goed, en verder niets? Is het een echt gesprek of meestal alleen een beoordeling, omdat het gesprek van één kant komt? 

Een functioneringsgesprek is hét moment voor een echt goed, inhoudelijk en persoonlijk gesprek. Hoe gaat het? Wat speelt er? Waar wil de medewerker naar toe? Hoe ziet de medewerker dat voor zich? 

Voer een gesprek over de dingen die tellen, zowel voor de medewerker als de organisatie!

Door het afnemen van het assessment Persoonlijke OntwikkelScan (POS) krijg je inzicht in de ontwikkelingsmogelijkheden van een medewerker. Wanneer je dit assessment zelfs jaarlijks, onder alle medewerkers, herhaalt, kun je de ontwikkeling ook monitoren, niet alleen van de medewerker, maar ook van de organisatie als geheel. 

De informatie uit het rapport geeft het functioneringsgesprek een verdieping, waardoor je echt met elkaar in gesprek kunt gaan over de persoonlijke (ontwikkelings-)mogelijkheden van de medewerker en de organisatie. Een medewerker voelt zich daardoor meer gehoord en gezien! En dat is waardevol, want een tevreden medewerker verandert minder snel van baan, die voelt zich verbonden met de organisatie!

Verschillende loopbaancoaches gebruiken de POS bij de start van een loopbaantraject. Het geeft de loopbaancoach meer inzicht in de kandidaat en het helpt de kandidaat om goed naar zichzelf te kijken. Daarnaast kun je dit assessment ook inzetten bij bijvoorbeeld: reorganisatie- en outplacementtrajecten.

Dit assessment was dé oplossing bij de volgende vraag
Een bedrijf gebruikte al jaren een standaardlijstje dat tijdens de functioneringsgesprekken werd afgevinkt. Er kwam nooit iets verrassend uit. Ze wilden hierin iets veranderen, want die  functioneringsgesprekken waren helemaal niet zinvol, niet voor de organisatie, maar ook niet voor de medewerkers.

Alle medewerkers hebben de POS ingevuld en de rapportages zijn naar de teamleiders gestuurd. Zij hebben de terugkoppelingsgesprekken met de medewerkers gevoerd. De teamleiders hebben nu een veel beter beeld van hun medewerkers. Ze weten nu het talent van hun medewerkers beter in te zetten.

Iedere twee jaar worden de medewerkers getest met een verkorte versie van de POS om de ontwikkeling van hun medewerkers te volgen en hierop te kunnen sturen.